09. Enya - Floras Secret

animated_red_rose_graphics.gif


,, Îndoiala este
Proza minţii mele.
Credinţa este
Poezia minţii mele.
Realizarea este
Dansul vieţii''
( Sri Chinmoy)
flowers30.gif


Descoperă lumea plantelor prin metoda Intel-Teach !Fii inteligent, comunicativ şi creativ !

Valori, abilităţi necesare pentru secolul XXI :
- Interes pentru realizările ştiinţifice
- Motivaţie pentru informare şi documentare ştiinţifică
- Dezvoltarea curiozităţii şi creativităţii intelectuale- Informaţii şi abilităţi media

Avantajele metodei pentru elevi :
- Orientarea propriilor activităţi de învăţare
- Descoperire, integrare, prezentare
- Aplicarea teoriei
- Comunicare şi asumarea responsabilităţilor

Şcoala nr. 12 Tulcea
Disciplina : Biologie
Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Profesor dr. ing. : Valentina Stupineanu

Unitate de învăţare:
Diversitatea plantelor


Sera Şcolii nr.12 Tulcea


Întrebare cheie :Cum ar fi lumea fără plante ?Întrebări de conţinut :1. Care sunt plantele întâlnite în pădurile din ţara noastră ?
2. Ce adaptări prezintă plantele ierboase la condiţiile de mediu ?
3. Cum diferenţiem caracterele plantelor gimnosperme şi angiosperme ?
4. Cum se adaptează muşchii şi lichenii la condiţiile de mediu ?
5. Din ce cauză pădurile de foioase au o biodiversitate mai mare comparativ cu cele de conifere ?
6. Din ce motiv lichenii sunt consideraţi indicatori de calitate ai mediului ?
7. În ce constă importanţa arborilor din păduri ?
8. Care sunt consecinţele defrişărilor pădurilor la nivel naţional şi mondial ?
9. Ce plante din ţara noastră sunt ocrotite de lege ?
10. Ce adaptări prezintă plantele din zonele cu climat cald ?
11. Ce adaptări prezintă plantele din zonele reci ?
12. Ce creaţii literare dedicate plantelor cunoaşteţi ?
13. Realizaţi un album cu picturi dedicate plantelor din ţara noastră.
14. Întocmiţi o colecţie de cântece dedicate plantelor şi funcţiilor lor.


Produsele noastre :- Power-point- ppt-uri- slide-show-uri- afişe, pliante, broşuri, revista - Publisher- capturi video, audio-